Kas nanoosakesed on meie tervisele ohtlikud?

Irisatsioon Nanoosakesed

Nanoosakesed ja nende mõju!

See on tundlik ja ka diskuteeritav teema.

Angela Ivask räägib järgnevas videos nanoosakeste mõjust meie tervisele. Ta töötab Kalifornia Ülikooli Nanosüsteemide instituudis nanotoksikoloogina.

 

 

Vaata videot SIIT!

On registreeritud üks juhtum Hiinas, kus nanoosakesi tootvas tehases haigestus 5 töötajat. On väga raske on tõestada, et need töötajad said kopsufibrioosi just nanoosakesi sisse hingates, aga mitte elades tolmuses keskkonnas.

Jätkuvalt hoitakse silma peal nanoosakeste mõjul inimese tervisele, ja kui midagi avastatakse, siis ka sellest teavitatakse, ning võetakse ka midagi ette ohutuse tagamiseks.

Nanoosakesed ja selle ajalugu

Ideedest, mis viisid nanotehnoloogia sünnini, räägiti esimest korda 1959. aastal, kui Richard Feynman kirjeldas oma loengus “Põhjas on palju ruumi” sünteesi võimalikkust otsese aatomite manipuleerimise teel.

Terminit “nanotehnoloogia” kasutas esimest korda Norio Taniguchi 1974. aastal.

Nanotehnoloogia kui teadusharu hakkas arenema 1980. aastatel, kui valdkonnas toimus kaks suuremat läbimurret. Esimeseks oli skaneeriva tunnelmikroskoobi leiutamine 1981. aastal, mille abil oli võimalik näha üksikuid aatomeid ja nendevahelisi sidemeid ning 1989. aastal ka aatomitega manipuleerida. Skaneeriva tunnelmikroskoobi väljatöötajad Gerd Binning ja Heinrich Rohrer said selle töö eest 1986. aastal Nobeli füüsikaauhinna.

nanoosakesed

Teiseks läbimurdeks oli fullereenide avastamine 1985. aastal. C60 ei kirjeldatud algselt kui nanotehnoloogiat. Seda terminit hakati kasutama seoses hilisemate töödega, mis hõlmasid grafeenitorukesi, millele nähti potentsiaalset kasutust nanoelektroonikas ja -seadmetes.

2000. aastate alguses pälvis nanotehnoloogia üha rohkem tähelepanu teadlastelt, poliitikutelt ja üldsuselt ning see viis nii valdkonna arenguni kui ka sellega seotud vastuoludeni. Vastuolud tekkisid peamiselt nanotehnoloogia defineerimises ja selle mõjudes.

Samal ajal hakkasid nanotehnoloogial põhinevad tooted üha rohkem üldkasutusse levima. 2000. aastate keskel puhkes õitsele suurem teaduslik huvi nanotehnoloogia vastu.

Nanoosakeste ohtlikkus

Üheks mureküsimuseks on kujunenud nanomaterjalide laiaulatusliku tootmise ja kasutamise mõju inimtervisele ja looduskeskkonnale.

Seetõttu on pakutud välja, et nanotehnoloogia kasutust ja arendust peaksid reguleerima valitsused. Sellele on omakorda vastu vaieldud, kuna liiga tugev reguleerimine võib piirata teadustööd ja healoomuliste uuenduste arendust.

Osadel nanotehnoloogilistel toodetel võivad olla soovimatud kõrvalmõjud. Teadlased on avastanud, et bakteriostaatilised hõbeda nanoosakesed, mida kasutatakse sokkides jalgade ebameeldiva lõhna vähendamiseks, satuvad pesemisel vette. Need osakesed satuvad seeläbi reoveesüsteemi ja võivad hävitada baktereid, mis võivad olla looduslike ökosüsteemide kriitilisteks osadeks.

Nanoosakeste võimalike kahjulike mõjude uurimisega tegeleb nanotoksikoloogia!

Vaata ka seotud teemasid: