Angela Ivask räägib nanoosakseste mõjust meie tervisele. Ta töötab Kalifornia Ülikooli Nanosüsteemide instituudis nanotoksikoloogina.

See on tundlik ja ka diskuteeritav teema.
On registreeritud üks juhtum Hiinas, kus nanoosakesi tootvas tehases haigestus 5 töötajat. On väga raske on tõestada, et need töötajad said kopsufibrioosi just nanoosakesi sisse hingates, aga mitte elades tolmuses keskkonnas.
Jätkuvalt hoitakse silma peal nanoosakeste mõjul inimese tervisele, ja kui midagi avastatakse, siis ka sellest teavitatakse, ning võetakse ka midagi ette ohutuse tagamiseks.