Osale kampaanias ja võida Apple iPhone 12 (64 GB)

Kampaanias osalemiseks:

1. Märgi sõber Facebooki kampaania posituses, kellega jagaksid võidurõõmu
2. Jaga Nanomaxi Facebooki kampaania positust
3. Registreeri enda e-mail alloleva vormi kaudu

Võitja kuulutame välja 20.12.2021 Nanomaxi Facebooki lehel

Registreeri enda e-mail:

Kampaania reeglid

1. Tegemist on perioodil 01.09 – 20.12.2021 toimuva tarbijamänguga (edaspidi kampaania), mida korraldab Nanomaxi OÜ, Reg. 11706743.

2.  Kampaania peaauhind on Apple iPhone 12 (64 GB), mis loositakse välja pärast kampaania lõppu 20.12.2021. Kampaania võitja saab endale ise valida iPhone 12 64GB värvi.

3.  Kampaanias osalemiseks tuleb sisestada enda e-maili aadress. Kampaanias osalemisega annate nõusoleku saata Nanomaxil uudiseid ning pakkumisi teie e-maili aadressile.

4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik Korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.

5. Võitja nimi avaldatakse Nanomaxi Facebooki lehel ning aadressil https://nanomaxi.ee/kampaania hiljemalt loosimisele järgneval kolmandal tööpäeval.

6. Korraldaja võtab võitjaga ühendust hiljemalt seitsme (7) tööpäeva jooksul pärast võitja väljakuulutamist ja lepib kokku auhinna üleandmise aja.

7. Juhul, kui auhinna võitja ei ole loosimisele järgnenud seitsme (7) tööpäeva jooksul olnud kättesaadav andmete täpsustamiseks või ebaõnnestub auhinna kätteandmine teistel Korraldajast mitteolenevatel põhjustel, on Korraldajal õigus jätta võitjale auhind üle andmata.

8. Kui kampaania võitja ei ole täitnud kampaania reegleid, on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.

9. Kampaanias võidetud Auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. Juhul, kui võitja ei saa nimetatud kuupäevadel kasutada, siis seda talle ei asendata ega hüvitata.

10. Auhinna võitjal on õigus loovutada Auhind kolmandale isikule. Auhinna võitjal ei ole õigust müüa Auhinda kolmandatele isikutele.

11. Kampaania Korraldaja ei vastuta kampaanias osaleja auhinna loosimisest või auhinna kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui see on põhjustatud võitjapoolse kampaania tingimuste eiramise või Korraldajale enda kohta valede või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste korral, mis ei ole tingitud korraldaja süüst.

12. Kampaania Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta Auhinnad välja andmata vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele.

13. Korraldajal on õigus teha muudatusi või täpsustusi Kampaania reeglites, teavitades sellest täiendavalt oma kodulehel.

14.  Reeglitega reguleerimata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigi seadustest. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused, mille puhul Korraldaja ja Osaleja ei jõua kokkuleppele, lahendatakse pädevas kohtus asukohaga Tallinnas vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

15. Kampaania lisainfo: nanomaxi@nanomaxi.ee